4.2. Misyon

Bölümümüz misyonu, Temel Fen Bilimleri alanında, bilimin prensip ve işleyişini kavramış, analiz ve sentez olayları irdeleme yeteneği kazanmış, problem çözme yöntemlerine vakıf, söz konusu bilimler ile hayatın diğer alanları arasında bağlantı kurabilen, insanlığın ortak değerlerini paylaşan, eleştirel düşünceye sahip, beceri ve motivasyonunu güçlendiren; sürekli değişen dünyada, bilimsel anlayışa bağlı, çağdaş, sorgulayıcı, insan haklarına ve etik değerlere saygılı, sosyan ilişkilerde aktif, demokratik ilkeleri özümsemiş, hoşgörü sahibi, farklı kültürler ve değerler karşısında objektif kriterlerle karşılaştırmalar ve değerlendirmeler yapabilen, bilgi ve tevrübelerini ülke ve insanlık alemi ile paylaşmayı benimseyen bireyler yetiştirmektir.