3. Gelişim

Bölümümüzde 3 Doçent, 6 Doktor öğretim üyesi, 4 Araştırma görevlisi ve 1 Öğretim görevlisi olmak üzere toplam 14 öğretim elemanı ve 1 idari personel bulunmaktadır. 2018-2019 Güz yarıyılı itibariyle bölümümüzde toplam 159 lisans programında ve 20 lisansüstü programında öğrenci öğrenim görmektedir. Bölümümüz bünyesinde 4 derslik, 1 seminer odası, 1 toplantı odası ve 1 arşiv odası bulunmaktadır.