1.8.1. Öğrenci bilgi sistemi

Kurum tarafından yürütülmektedir.