1.6. Dış Paydaşlar

  • Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)
  • TÜBİTAK
  • BEBKA