1.5.4. Akademik personel

 • Doç. Dr. Sıddıka ÖZKALDI KARAKUŞ (Bölüm Başkanı)
 • Doç. Dr. İlker İNAM
 • Doç. Dr. Osman Zeki OKUYUCU (Bölüm Başkan Yardımcısı)
 • Dr. Öğr. Üy. Figen UYSAL
 • Dr. Öğr. Üy. Önder Gökmen YILDIZ (Bölüm Başkan Yardımcısı)
 • Dr. Öğr. Üy.Bengi YILDIZ
 • Dr. Öğr. Üy. Mehmet SOLGUN
 • Dr. Öğr. Üy. Kemal TAŞKÖPRÜ
 • Dr. Öğr. Üy. İlker Burak GİRESUNLU
 • Araş. Gör. Dr. Elif ILGAZ ÇAĞLAYAN
 • Araş. Gör. Bahar DOĞAN
 • Araş. Gör. Ebru AÇIK
 • Araş. Gör. Emre GÜDAY