1.4. Yönetim

  • Bölüm Başkanı : Doç. Dr. Sıddıka ÖZKALDI KARAKUŞ
  • Bölüm Başkan Yardımcısı : Doç. Dr. Osman Zeki OKUYUCU
  • Bölüm Başkan Yardımcısı : Dr. Öğr. Üy. Önder Gökmen YILDIZ