1.2.2. Programların yeterlilikleri ve ders öğrenme çıktıları

Programımız dört yıllık bir öğretim süresine sahip olup öğrencilerimizin meslek yaşamında akıl yürütme yoluyla irdeleyici, sorgulayıcı, karşılaşacağı problemlere çözüm arayabilen, düşündüğünü iyi ifade edebilen, özgüvene sahip, alanında iyi yetişmiş çağdaş bireyler yetiştirmeyi

Bölümümüzde verilen eğitim-öğretim ile genel olarak “bilimsel düşünme” yeteneğinin geliştirilmesi, özel olarak da pür matematik ve uygulamalı matematik alanlarında akademik çalışmalar yapabilecek bilim insanlarının yetişmesini hedeflenmektedir.