1.2.1. Program yeterlilikleri (mezun bilgi, beceri ve yetkinlikleri)

Bölümümüz mezunları

  • Matematiğin çeşitli konularında yeterli alt yapıya sahip olma; bu alandaki teorik ve uygulamalı bilgileri çeşitli problemlerin çözümleri için beraber kullanabilme becerisine sahiptir.
  • Matematik problemlerini saptama ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik düşünme ve gerekli olan yayın araştırması ve diğer kaynakları kullanma becerisine sahiptir.
  • Bilimsel problemlerin sayısal hesaplamalarında gereken bilgisayar kullanma becerisi ve an az bir bilgisayar programlama dili kullanma becerisine sahiptir.
  • Matematik problemlerini çözmek için gerekli olan uygun yöntemleri ve teknikleri seçme, ispat tekniklerini kullanabilme ve çözüm için nihai karar verme becerisine sahiptir.
  • Bireysel ve gruplarla (takım halinde) etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüvenine sahiptir.
  • Bilgiye ulaşabilme ve bu amaçla yayın, kitap v.b. kaynak araştırması yapabilme, gündelik hayatta karşılaşılan bazı matematik problemleri için bilgisayar programı yazabilme becerisine sahiptir.
  • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur; matematik ve diğer bilim dallarındaki gelişmeleri yakından izler ve kendini sürekli olarak yeniler.
  • Paydaşları ile sözlü ve yazılı olarak etkin bir iletişim kurma becerisine; en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.
  • Matematik ile ilgili konulardaki araştırmalarını yazılı ve sözlü olarak paylaşma yeteneğine sahiptir.
  • Girişimcilik ve yenilikçilik tarafını sürekli geliştirme, matematiksel çözümlerin ve uygulamaların evrensel ve toplumsan boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak, çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.