5.8.1. İlan

Kuralları ilan etme yöntemi;

Resmi yazışmalar