3.5.7. Ders verme (dış kaynaklı)

– Bölümde görevli öğretim elemanlarının zorunlu ders yükü (tez ve uzmanlık alan dersleri hariç),

– Görevlendirme yapılacak dersin açıldığı son üç dönemde kimler tarafından yürütüldüğü,

– Üniversite içinde ilgili dersi verebilecek öğretim elemanları (EBYS) belirlenerek 2547 sayılı Kanun’un 31 inci veya 40 ıncı maddenin (a), (c) ve (d) fıkralarına göre bölüm/Üniversite dışından bir öğretim elemanının görevlendirilmesinin yapılır.