3.5.5. Ders görevlendirmeleri

– Bölüm kurulunda öğretim elemanlarının mütabakatı ile dersleri verecek öğretim elemanları belirlenir

– Dersin hangi öğretim elemanınca verileceği konusunda öğretim elemanının bulunduğu bilim dalı esas alınır.

– Bölüm ve anabilim dalına ait olmayan dersler, ortak alan dersleri, temel bilim dersleri ve ilgili bölüm/programın alan dışındaki dersler için yapılacak görevlendirmelerde öğretim elemanlarının uzmanlık alanları dikkate alınarak öncelikle bölümden temin edilir.

– Fakülte yönetim kurulunda görüşülür

– Öğrenci İşleri Daire Bşk.lığınca Üniversite Yönetim Kuruluna Sunulur – Rektörlük onayı ile ders görevlendirmeleri yürürlüğe girer

– Onaylanan ders görevlendirmeleri bilgi sistemine girilir.