3.5.3. Eğitsel performanslar

İlgili yönetmelik hükümleri ile ilan edilir,