3.5.4. Mesleki gelişim

Öğretim elemanlarının bilimsel niteliklerini iyileştirmeye yönelik programlara katılımı finansal ve idari açıdan desteklenir,

5.5.1. Güvence

Bölüm Kurulu toplantıları