3.4.3. İnformal öğrenme

İlgili yönergeler mevcuttur;

– Eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilir.