3.4.2. Formal öğrenme

İlgili sistem kuruludur;

– Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (ÖİBS) üzerinden takip edilir