3.3.7. Deneyimleme

3.7.1. Süreçler

Programda staj uygulaması yoktur.

3.7.2. Paydaş güvenceleri

Öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantıları ile yürütülür.