3.3.12. Çıktı ölçümleri

– Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi (BDY) hedeflenen ders öğrenme çıktılarına ulaşıldığını ölçebilecek şekilde tasarlanmıştır,

– Öğrenci bilgi sistemi ve web duyuruları kullanılarak yapılır,

– Öğrenci Bilgi Sistemi Otomasyonu (ÖİBS) ile güvence altına alınır,