3.3.11. Mezuniyet koşulları

Mezuniyet koşulları önceden belirlenmiş (ilgili yönetmelikler ile) ve web sayfalarında ilan edilmiştir,