3.3.1. Politikalar

– Öğrenci merkezli öğretime önem verilir,

– Öğrencilerle her aşamada düzenli iletişim kurulur,

– Düzenli olarak öğretim üyesi ve öğrenci geri bildirimleri toplanır,

– Proje, ödev, sosyal sorumluluk etkinlikleri ve geziler yapılır. (gezi fotoğrafları vs)

3.1.1. Eğitim politikası

İletişim toplantıları ve geri bildirim anket çalışmaları düzenlenir.