3.2.6. İyileştirmeler

Bölüm kurulu toplantılarında düzenli olarak değerlendirmeler yapılır,