3.2.5. İzlemeler

– Uygun önlemlerle iyileştirmeler yapılır, örneğin anketler,

– Stratejik plan çerçevesinde, program izleme ve değerlendirme çalışmaları,