3.2.2. Yöntemler

İlgili yönerge ya da senato kararlarına göre yapılır,