3.1.6. Uygulama/Alan çalışmları

Bölüm programında staj uygulaması bulunmamaktadır.