3.1.2. Paydaş katılımı

– Toplantı,

– Yüzyüze görüşmeler,

3.1.2.1. Yansımalar

Görüşler raporlanarak saklanır.

3.1.2.2. Bilgilendirme

Web sayfaları (http://w3.bilecik.edu.tr/matematik/),