3.1.1. Program tasarımı

  • Bölümde eğitim-öğretim programlarının tasarımı aşamasında, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerin programları incelenmekte, programla ilgili alan araştırması yapılmakta, iç paydaşların (öğrenciler ve öğretim elemanları gibi) ve ulaşılabilen dış paydaşların (mezunlar gibi) görüşleri alınmakta ve tüm bu verilerden elde edilen sonuçlar anabilim dalı/bölüm kurullarında değerlendirilerek ilgili kurullar tarafından programlar hazırlanmaktadır. Program güncellemelerinde, yapılandırılmış bir yöntemle olmasa da bölüm öğretim elemanlarının görüşleri alınmaktadır. Bu görüşler doğrultusunda zorunlu derslerde değişiklik yapılırken yeni seçmeli dersler programlara eklenmektedir. Diğer üniversitelerin aynı disiplinindeki programları da incelenmekte ve tecrübelerinden faydalanılmaktadır. (Öğrenci anketleri, bölün kurul kararları )
  • Program ve ders bilgi paketleri web sayfasında yayınlanır. (http://w3.bilecik.edu.tr/matematik/dersler/

3.1.1.1. Güvence

Öğretim elemanı değerlendirme formu, Öğrenci anketleri, Bölüm kurulları,