2.3.7. D.P. geri bildirimi

–   Yüz yüze toplantılar ve çalıştaylar,

–   Konulara bağlı geri bildirim (vizyon, güçlü yanlar, zayıf yanlar, vs.), – Memnuniyet, iyileştirme ve geri bildirim anketleri,