2.3.6. D.P. bilgilendirme

–   Toplantılar ve yüz yüze görüşmeler,

–   Sözlü ve yazılı duyurular,

–   Web üzerinden duyurular,

kullanılır.