2.3.4. İ.P. geri bildirimi

–   Yüz yüze toplantılar ve çalıştaylar,

–   Konulara bağlı geri bildirim (vizyon, güçlü yanlar, zayıf yanlar, vs.),

–   Memnuniyet, iyileştirme ve geri bildirim anketleri.