2.3.3. İ.P. bilgilendirme

–   İlanlar,

–   Toplantılar ve yüzyüze görüşmeler,

–   Sözlü ve yazılı duyurular,

–   Web üzerinden duyurular,

–   Multimedya araçları

kullanılır.