2.3.2. Paydaş katılımı

Paydaşlardan gelen geri bildirimleri odak grup çalışmaları toplantılar yüzyüze görüşmeler, anket vb. mekanizmalar ile ölçmekte ve bu bildirimler sürekli iyileştirme döngüsünde yer verilmektedir.