2.3.11. Dış katkılar

Sponsorluklar, bilimsel faaliyet desteği, fiziki imkanlar