2.3.10. Öğrenci katılımları

–   Öğrenci temsilciliği sistemi,

–   Anketler,

–   Danışmanlar,

–   Öneri sistemi,