2.2.7. Ortak hedefler

–   İyileştirme alanlarını tespit ederek bu konuda gelişim planları yapma,

–   Sonuç odaklı çalışma,

–   Motivasyon ve gelişim sağlama, öz değerlendirme ve bireysel gelişim konusundaki disipline özen gösterme,