2.2.3. İlişkiler

Bölümümüzde Kalite Yönetiminden sorumlu öğretim üyesi Doç. Dr. Sıddıka ÖZKALDI KARAKUŞ’tur.