2.2.1. Periyodik yönetim süreçleri

–   Mezunlarının sahip olması gereken bilgi, beceri ve nitelikleri, her seviyede saptadıktan sonra eğitim programlarının tekrar oluşturulması,

–   Sürekli olarak geri besleme alınarak bölümün belirlenen amaçları ve saptanan nitelikleri sürekli daha iyi yerine getirip getirmediğinin gözlemlenmesi,

–   Bütün süreçlerde gerekli iyileştirmelerin yapılması,