2.1.8. Uygunluk

Ulusal ve uluslararası alanda talep edilen ve aranan; rekabetçi, yenilikçi kaliteyi yaşam tarzı edinmiş bir öğretim birimi olarak devamlılık arz etmektir.