2.1.7. İçselleştirme

Bölüm personelinin akademik faaliyet sayıları, lisans ve lisansüstü seviyede yetiştirilen öğrenci sayılarıdır,