2.1.6. Kalite yayılımı

Lisans ve lisansüstü seviyede örgün eğitim, akademik personelin yaptığı araştırma ve çalışmaların akademik toplantılarda (konferans, sempozyum vs.) sunulması ve paylaşılması, güncel birim web sayfası üzerinden duyurular