2.1.5. Kalite politikası

Alanımızda;

– Paydaşlarının kalite beklentilerini en üst düzeyde tutan,

– Paydaş geri bildirimlerini etkin bir şekilde yöneten,

– Ulusal değerleri koruyan ve yükselten,

– Kamu kaynaklarını etkin bir şekilde kullanan,

– Uluslararası yetkinliği sağlayabilen,

– Sosyal ve etik sorumluluğu gözeten,

– Sürdürülebilirliği ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan,

bir kalite yönetim sistemi oluşturmak.