2.1.4. Dengeler

Merkezden yerele kaynak akarımına bağlıdır.