2.1.3. Misyon Farklılaşması

Birimin, diğer üniversetler ve ilgili çalışma alanları ile kıyaslandığında standart eğitim-öğretim faaliyetlerinde, akademik seviyede bilgi üretiminde ve paylaşımında, lisans-lisansüstü seviyesinde nitelikli insan yetiştirmede yeterliliği sağlamak hedeflenmektedir.