2.1.2. Strateji Yansıması

Kişiler: Paydaşlara yönelik değerler,

Süreçler: Yönetim, karar alma ve hizmet üretimi süreçlerine ilişkin değerler,

Performans: Öğretim, ArGe ve kaliteye yönelik beklentilere ilişkin değerler oluşturur.