2.1.14. Uluslararasılaşma

Üniversitenin uluslararası alanda görünürlüğünü artırmak için akademik faaliyetleri arttırmak ve işbirlikleri geliştirmek,