2.1.13. Birim kültürü

Birim organizasyonu 2013 yılında kalite yönetim sistemi süreçleri izlenerek oluşturulmuştur.