2.1.12. Anahtar göstergeler

Bölüm stratejik planı 2017-2021’de tanımlanmıştır.