2.1.11. Performans göstergeleri

Genel öğrenci sayıları, başarı oranları, yıllara göre değişim, öğretim elemanları ve idari personel sayıları, akademik faaliyet bilgileri, paydaş anketleri