1.3.3. Vizyon

Bölümümüzün vizyonu, yerel, ulusal ve uluslararası problemlerin çözümüne yönelik çağdaş bir eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti yürütmektir.