1.3.1. Stratejik Plan

Kurumumuz Stratejik Plan Kurulu’nda bölümümüz adına Dr. Öğr. Üyesi Figen UYSAL yer almaktadır. Stratejik Plan üzerine çalışmalar devam etmektedir.