Analiz Bedelleri

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI ANALİZ BEDELLERİ

Verilen fiyatlar üzerinden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesindeki araştırmacılara %75, diğer üniversitelere % 50 indirim uygulanır. Verilen fiyatlara KDV (%18) dahil değildir.

Analizler Analiz Bedeli

(TL/Adet)

KDV hariç

Hizmet No
FTIR
FTIR Spektrumu Çekimi 50 1
UV-VIS SPEKTROFOTOMETRESİ
Dalga Boyu Okuma 20 2
Yöntem Geliştirme 500 3
Yöntem Validasyonu (veri sağlama) 1000 4
TERMAL ANALİZ CİHAZLARI
TG-DTA 120 5
TG-DSC 120 6
Cp (Isı kapasitesi) (numune hazırlama dahil değil) 230 7
BET (AZOT ADSORPSİYON İLE YÜZEY ALANI ÖLÇÜM VE

KİMYASAL ADSORPSİYON SİSTEMİ )

Tek Noktalı BET Analizi 80 8
Çok Noktalı BET Analizi 120 9
Çok Noktalı BET Analizi+ Mikro Gözenek Boyutu 220 11
NOT-1: 8 Saati aşan analizlerde birim analiz fiyatı üzerinden 

aşan her bir saat için 10 TL ek ücret talep edilecektir.

CİVA POROZİMETRESİ
Hücre Kabının Hacmi 3cc 300 12
Hücre Kabının Hacmi 5cc 500 13
Hücre Kabının Hacmi 15cc 800 14
X-IŞINI KIRINIM CİHAZI(XRD)
Toz Kırınım Deseni Çekimi 100 15
Yüksek sıcaklıkta kırınım deseni çekimi (RT-20000C) 350 16
GAZ KROMATOGRAFİSİ (GC)
GC Kalitatif 100 17
GC Kantitatif 100 18
Kromatografik Yöntem Geliştirme 1000 19
GAZ KROMATOGRAFİSİ-KÜTLE SPEKTROMETRESİ (GC-MS)
GC/MS Kalitatif 100 20
GC/MS Kantitatif 100 21
Kromatografik Yöntem Geliştirme 1000 22
YÜKSEK BASINÇLI SIVI KROMATOGRAFİSİ (HPLC)
Tek Bileşenli Numune 100 23
Çok Bileşenli Numuneler Bileşen Başına 100 24
Kromatografik Yöntem Geliştirme 1000 25
Kromatografik Yöntem Validasyonu 1300 26
NOT-2: Kullanılacak Çözücü ve Sarflar Araştırmacıya Aittir.
ATOMİK SOĞURMA SPEKTROMETRESİ (AAS)
Alevli Sistem 80 27
Hidrür Sistem 120 28
Grafit Sistem 100 29
GAZ PİKNOMETRESİ İLE YOĞUNLUK ÖLÇÜMÜ 40 30
SEM İLE MİKROYAPI ANALİZİ
150 31
*SEM NUMUNE HAZIRLAMA VE KAPLAMA
Kesme 20 32
Öğütme 20 33
Bakalite alma 20 34
Parlatma 20 35
Pt/C Kaplama 30 36
PARTİKÜL BOYUTU ÖLÇÜM CİHAZI
Yaş 70 37
Kuru 70 38
ELEMENTEL ANALİZ
C,H,N,S 50 39
ZETA POTANSİYEL ve MOBİLİTE ÖLÇÜM CİHAZI
Zeta Potansiyel Ölçümü 80 40
İzoelektrik Nokta Belirleme 150 41
Partikül Boyutu Ölçümü (0.6nm-5µm) 80 42
BACA GAZI ANALİZÖRÜ
CO, NOx, SOx ve Sıcaklık 800 43
SERTLİK ÖLÇÜM CİHAZI
Mikrosertlik ölçümü 50 44
STEREO MİKROSKOP
Işık mikroskobu ve stereo mikroskop kullanımı 20 45
X-IŞINI FLORESANS SPEKTROMETRE (XRF)
Numune Hazırlama 40 46
Ateş Kaybı 50 47
Yarı Kantitatif 120 48
LC-MS/MS
MS (ESI/APCI) 80 49
MS/MS 100 50
LC/MS Kalitatif 120 51
LC/MS Kantitatif 150 52
LC/MS/MS Kalitatif 150 53
LC/MS/MS Kantitatif 170 54
Ekstraksiyon 50-300

(Kullanılan

çözücü ve

metoda göre

değişir)

55
LC/MS Solvent Safsızlık Tayini 250 56
LC/MS/MS Solvent Safsızlık Tayini 350 57
pH TAYİNİ 20 58
NOT-3: Kantitatif Analizler için gerekli olan Standartlar Araştırmacıya aittir.
NOT-4: Analiz sonuçlarının rapor halinde istenmesi durumunda

ayrıca ücretlendirme talep edilecektir.

 

ÖNEMLİ NOTLAR

  • Özel standarta dayalı nicel analizlerde analiz fiyatlarına standart fiyatı ilave edilecek veya analiz talebini yapan kişi/kuruluş’ tan standartların temin edilmesi istenecektir.
  • Ödeme belgeleri MARAL’a ulaşmayan numunelerin analizine başlanmaz.
  • Sağlığı tehdit eder düzeyde zehirli, radyoaktif veya patojenik numuneler hakkında laboratuvara ayrıca ayrıntılı bilgi verilmesi yasal zorunluluktur.

Analiz talepleri ve gerekli bilgiler için lütfen Sekreter ile iletişim kurunuz.

Tel: 0 228 214 14 26

eposta: maral@bilecik.edu.tr

Web adresi: http ://www.maral.bilecik.edu.tr

ALICI HESAP ADI

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

ZİRAAT BANKASI BİLECİK ŞUBESİ

Şube Kodu: 118

Banka Hesap No: 545 583 91-5001

IBAN: TR090001000118545583915001