Enstitü Yönetim Kurulu Yetki, Görev ve Sorumlulukları

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği (Resmiz Gazete Tarih/Sayı: 03.03.1983/17976) Madde – 3/e ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarih/Sayı: 18.02.1982/17609) Madde – 10/b’ye göre Enstitü Yönetim Kurulu Yetki, Görev ve Sorumlulukları;

  1. Enstitü kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Enstitü Müdürüne yardım etmek,
  2. Enstitünün eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak,
  3. Enstitünün yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
  4. Enstitü Müdürünün, Enstitü yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak,
  5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,
  6. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.